Keo 502

Keo 502

 • 30g
  1 thùng/ 50 chai
  10 thùng/ 1 thùng lớn/ 500 chai
 • 100g
  1 thùng/ 50 chai
  10 thùng/ 1 thùng lớn/ 500 chai
 • 200g
  1 thùng/ 30 chai
  10 thùng/ 1 thùng lớn/ 300 chai
 • 500g
  1 thùng/ 10 chai
  6 thùng/ 1 thùng lớn/ 60 chai
Danh mục: