Nhám Cuộn JB5

Nhám cuộn JB5 (Vải mềm)

  • 4” x 45m
    #80->400
    #60
  • 6” x 45m
    #80->400
    #60
Danh mục:

Mô tả

Nhám cuộn JB5 lưng đen cát đỏ