Nhám Thùng HP219

Nhám thùng giấy HP219

  • 1350mm x 2620mm
    #180
  • 1370mm x 2620mm
    #150
  • 1400mm x 2620mm
    #180
Danh mục: