Bánh Nỉ Xám 5P

Bánh Nỉ Xám 5P

 • 6 x 1
  1 thùng/ 80 cái
 • 6 x 2
  1 thùng/ 80 cái
 • 8 x 1
  1 thùng/ 40 cái
 • 8 x 2
  1 thùng/ 40 cái
 • 10 x 1
  1 thùng/ 40 cái
 • 10 x 2
  1 thùng/ 20 cái
 • 12 x 1
  1 thùng/ 40 cái
 • 12 x 2
  1 thùng/ 20 cái