Nhám Cuộn KX608

Nhám cuộn KX608 (Vải cứng)

 • 4″ x 45m
  #40
  #60
  #80->240
 • 6″ x 45m
  #40
  #60
  #80->240
Danh mục:

Mô tả

Nhám cuộn KX608 vải cứng lưng đen cát đỏ.