Nhám Cuộn K51

Nhám cuộn K51 Hà Mã (Vải cứng)

 • 4″ x  50y
  #36
  #40
  #60
  #80->400
 • 6″ x 50y
  #36
  #40
  #60
  #80->400
Danh mục:

Mô tả

Nhám cuộn GXK51 Hà Mã vải cứng, lưng vàng cát đỏ.