Nhám Tờ Hà Mã Xanh

Nhám Tờ Hà Mã Xanh

  • 9” x 11”
    #120->600
    1 xấp/ 100 tờ
Danh mục:

Mô tả

Nhám tờ hà mã xanh xuất xứ từ Trung Quốc được phủ bằng hạt cát aliminium oxit & lớp metal được tinh luyện trong nhiệt độ cao theo công nghệ Nhật Bản.
Công dụng chà bề mặt gỗ tự nhiên,và các loại gỗ…..trước và sau khi sơn pu.